เบเกอรี่

 
Banoffi pie

Banoffi pie


ใช้วัตถุดิบธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย