เบเกอรี่เพราะเราเชื่อในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สินค้าต้องอร่อยและปลอดภัย เบเกอรี่ของเรา จึงเน้นหลักการใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ไม่เป็นพิษกับผู้รับประทาน ใช้วัตถุสังเคราะห์ให้น้อยที่สุด ใช้วัตถุดิบธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และขายในราคาที่ยุติธรรม
 
สิ่งที่เราได้รับมากกว่ารายได้จากการขายสินค้า ก็คือความสบายใจในการนำเสนอสิ่งดีๆให้ลูกค้าของเรา


 

Banoffi pie


ใช้วัตถุดิบธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย